Начало

PDF Email

Уважаеми колеги,

В този сайт ще има разнообразна и конкретна информация свързана с Практическата Психология в Образованието (ППО), затова и името му, а и на ежемесечния ни Бюлетин е "ППО". Ние постепенно в следващите седмици и месеци ще попълваме с информация различните раздели на нашия сайт.

Информацията, която ще намерите тук - модели, тестове, анализи, профили, новини, библиографии и много други - ще са насочени към няколко групи професионалисти, а имено:

1) УЧИЛИЩНИ ПСИХОЛОЗИ (колеги, които са назначени на длъжност "психолог" или "педагогически съветник") в дадено училище, в детска градина (държавни, общински, частни), както и колеги-психолози работещи в Ресурсните центрове, ВУЗ-овете, НПО, институти, студенти по психология и др. Те ще намерят много информация в разделът от сайта ни посветен на "Училищната психология".

2) ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИЦИ (т.е. колеги с различни специалности, назачени на длъжност "педагогически съветник" в различни български училища). Те могат да намерят много информация в разделът от нашия сайт посветен на "Училищно консултиране"

3) ДИРЕКТОРИ на училища и детски градини и образователни ръководители други свързани с образованието институции (МОМН, РИО, Общини, Ресурсни центрове, ВУЗ-ове и др.), които могат да се ориентират в обширната проблематика на практическата психология в образованието (ППО), и какви са възможните и ефективни български и международни модели, стандарти, практики в тази област

Тъй като сайтътът е насочен към професионалисти в областта на практическата психология, засега не предвиждаме отделни специализирани раздели насочени към родители и ученици, както и към учители. Ако с времето се появи нужда и интерес от това ще ги обособим.

от екипа на Институт Ре-Генезис


Практическа Психология в Образованието. Всички права запазени.
Copyright (C) 2011-2016 PPO-BG.ORG. All rights reserved.